Nenápadný půvab zdviženého obočí

O filmu Malmkrog se hodně mluví jako o hutné filosofující podívané. Zábavnější je ale sledovat, jak subtilně vypráví a představuje nám svět odlehlého šlechtického sídla ze sklonku 19. století.

Read →